"Bethlemi Hut"-ის საფირმო სტილი

  ლოგოტიპის გამოყენების ვარიანტები

  სავიზიტო და პლასტიკური წევრობის (ფასდაკლების) ბარათები.

  ვერცხლისა და ოქროს მედალიონები:

  ● პირველი ვერცხლისფერი (3653 მ

 • პლაკატი თემაზე "არ დაანაგვიანო"
 
სხვა პროექტები
 • "Joy Land"-ის საფირმო სტილი

  რუკაზე დატანილია 1013 წლისთვის არსებული ყველა ტრასა და შენობა.

 • «Pegasus»

  კომპანია "Pegasus"-ის დაგროვებადი პლასტიკური ბარათები.

 • "Ecotourism Development Centre"

  კომპანიის ლოგოტიპი

 • "Promoter"

  კომპანია "Promoter"-ის სარეკლამო ბუკლეტი